VÄLKOMMEN


Om företaget

HK Byggkonsult AB är ett konsultföretag inom byggbranschen.

Företaget drivs av Henrik Kristoffersson och har sitt kontor i Mellbystrand.

Tyngdpunkten av verksamheten ligger på konstruktion i stål, trä och betong.

Integritetspolicy HK Byggkonsult AB.pdf